ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี

 กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี 

ประจำปีการศึกษา 2560

 
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมงานเวตวันสัมพันธ์
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านเวตวัน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการทางอาชีพ
วันครู 2561
กิจกรรมตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย สวัสดีปีใหม่วิถีธรรม ๒๕๖๑
CHRISTMAS DAY & ENGLISH CAMP 2017
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู มูลนิธิโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การวิจัยในชั้นเรียน"
9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สพป.กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
100 ปี วันธงชาติไทย
กิจกรรมทัศนศึกษา สายชั้นปฐมวัย
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันสันติภาพโลก ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา (ระดับสาถนศึกษา)
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (รักการอ่าน)
การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่9
คณะกรรมการ ติดตามโครงการโรงเรียนบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม (Green School) ประจำปีการศึคกษา 2560
ตลาดนัดพอเพียง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมห่อเทียน แห่เทียน 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
กิจกรรมสุนทรภู่
กิจกรรมไหว มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518