ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
bulletเมนูหลัก
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletครู และบุคลากร
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
bulletความต้องการ
bulletประกาศโรงเรียนวัดเวตวัน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ครู
ตัวอย่างข้อสอบ O-net,A-net
โอเนต


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน รวมทั้งท่านผู้ปกครอง นักเรียน ห้างหุ้นส่วน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 20 ชุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยดี

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา (ระดับสาถนศึกษา)
More...
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (รักการอ่าน)
More...
การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
More...
กิจกรรมประจำ ปีการศึกษา 2558 - 2559
เรื่องโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
  2017-07-25
สหกรณ์โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
  2017-06-12
ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส
  2017-03-22
ข่าวสาระน่ารู้


คู่มือสำหรับประชาชน สพฐ.


ทรู ปลูกปัญญา

 

 

 ข่าวเด็กดี

 

 

 

 

ข่าวการศึกษา
No article here !
กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส


มาร์ชชิ่งความดี ความดีสากล ๕ ประการ iconMore...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21 เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518