ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

                               

                      นางลำใย     กันทาเปี้ย

                

   นายทองใส    ปุระหล่า                 นางนันทวดี     ปุระหล่า

 

              

  นางลำพอง   พุฒธรรม                   นางทองใจ    ภาษี

             

                 

 นางละเอียด   เต๋ากระโทก                นางเพลินพิศ   สุกเพชร์

          

                  

      นางวิไล   มีจินดา                     นายใหม   สอนโพนงาม

          Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518