ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2563
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์


#

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ดูรูปขนาดใหญ่
ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
รูปที่:: 1 /19
ชื่อรูป :: ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
ดูรูปขนาดใหญ่
ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
รูปที่:: 2 /19
ชื่อรูป :: ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /19
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
รูปที่:: 4 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
รูปที่:: 5 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
รูปที่:: 6 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
รูปที่:: 7 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมค่าย ป.ป.ช สพฐ.น้อย
ดูรูปขนาดใหญ่
วัฒนธรรมการแต่งกาย ทุกวันจันทร์แต่งชุดข้าราชการ
รูปที่:: 8 /19
ชื่อรูป :: วัฒนธรรมการแต่งกาย ทุกวันจันทร์แต่งชุดข้าราชการ
ดูรูปขนาดใหญ่
วัฒนธรรมการแต่งกาย ทุกวันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย
รูปที่:: 9 /19
ชื่อรูป :: วัฒนธรรมการแต่งกาย ทุกวันศุกร์แต่งชุดผ้าไทย
ดูรูปขนาดใหญ่
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง
รูปที่:: 10 /19
ชื่อรูป :: จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง
ดูรูปขนาดใหญ่
การเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าร่วมประชุม
รูปที่:: 11 /19
ชื่อรูป :: การเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าร่วมประชุม
ดูรูปขนาดใหญ่
สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
รูปที่:: 12 /19
ชื่อรูป :: สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ดูรูปขนาดใหญ่
สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
รูปที่:: 13 /19
ชื่อรูป :: สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเซิงหวาย
รูปที่:: 14 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเซิงหวาย
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเซิงหวาย
รูปที่:: 15 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเซิงหวาย
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมวันสำคัญ
รูปที่:: 16 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมวันสำคัญ
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมวันสำคัญ
รูปที่:: 17 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมวันสำคัญ
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมวันสำคัญ
รูปที่:: 18 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมวันสำคัญ
ดูรูปขนาดใหญ่
กิจกรรมวันสำคัญ
รูปที่:: 19 /19
ชื่อรูป :: กิจกรรมวันสำคัญ
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา 2564
More...

More...

More...

More...

More...

More...

ข่าวสาระน่ารู้
สร้าง E-book ง่าย ๆ จาก Powerpoint
คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
พระราชบัญญัติ
คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
คู่มือสำหรับประชาชน สพฐ.
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21 เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518