ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ สู่การเรียนรู้แบบโครงงาน

 การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ สู่การเรียนรู้แบบโครงงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

ณ  ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518