ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


นิทัศน์การงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

 ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ของสพฐ.

เป็น 1 ใน 6 โรงเรียนของ สพฐ.ที่มาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับเป็นตัวแทนโรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-9 ธ.ค. 2558

ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518