ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมจิตอาสา Nippon paint

กิจกรรมจิตอาสา Nippon paint  

ได้รับการสนับสนุนสี Nippon paint  ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเวตวัรนธรรมาวาส

ทาสีโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน  ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  ขอขอบคุณ คณะจิตอาสา Nippon paint  บุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518