ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (ปปช.สพฐ.น้อย)

กิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"  โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  (ปปช.สพฐ.น้อย) 

 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่

โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตงจิต)  โรงเรียนพิบูลอุปภัมถ์  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518