ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


โครงการหนูน้องสมองใสวัยจิ๋ว

คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการ "หนูน้อยสมองใสวัยจิ๋ว"  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  ความต้องการของเด็ก สอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  จากทฤษฎีการเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning)

 ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

  

  

  

  

  

  

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518