ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เสมาธรรมจักรอยู่บนฐานช่อลูกหวาย ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ในซอยวัดเวตวันธรรมาวาส

หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทั่วไปว่า "ซอยวัดเซิงหวาย"  หรือ "วัดเชิงหวาย" 

อันหมายถึงความเหนียวแน่นกลมเกลียวสามััคคี

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518