ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนวัดเวตวันรธรรมาวาส ได้แก่ หลวงพ่อสัมฤทธิ์

 

 
 หลวงพ่อสัมฤทธิ์    เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย  สมัยกรุงสุโขทัย หน้าตักกว้าง  ๗  นิ้ว  เดิมองค์ท่านถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินด้านทิศเหนือของอุโบสถ  เมื่อ ประมาณ ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมา  ท่านได้เข้าฝันชาวบ้านว่า  ถ้าอยากให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็น สุข  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ         ก็ให้นำท่านขึ้นบูชา จึงมีการค้นหา และนำขึ้นมาประดิษ ฐานไว้ที่วัด

 

 
 พระประธานซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แกะสลักมา จากศิลาแลง
         หอระฆังภายในหอระฆังมีระฆังเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี ทำด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ที่สวย งามมาก
 
 

 

 

พิธีแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518