ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
' >


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

     สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนวัดเวตวันรธรรมาวาส ได้แก่ หลวงพ่อสัมฤทธิ์

 

 
 หลวงพ่อสัมฤทธิ์    เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย  สมัยกรุงสุโขทัย หน้าตักกว้าง  ๗  นิ้ว  เดิมองค์ท่านถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินด้านทิศเหนือของอุโบสถ  เมื่อ ประมาณ ๑๐๐ ปี ที่ผ่านมา  ท่านได้เข้าฝันชาวบ้านว่า  ถ้าอยากให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็น สุข  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ         ก็ให้นำท่านขึ้นบูชา จึงมีการค้นหา และนำขึ้นมาประดิษ ฐานไว้ที่วัด

 

 
 พระประธานซึ่งประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แกะสลักมา จากศิลาแลง
         หอระฆังภายในหอระฆังมีระฆังเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี ทำด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ที่สวย งามมาก
 
 

 

 

พิธีแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518