ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


คำขวัญประจำโรงเรียน

 คำขวัญประจำโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

                              "มีความสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม"                                

 
 
ปรัญญาประจำโรงเรียน
สุวิชาโน  ภวํ  โหติ
"ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ"
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

                      

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518