ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
bulletแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
' >


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2567

 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2567

 

 

ภาพกิจกรรม...คลิก
กิจกรรมโรงเรียนปีการศึกษา2567

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR
ชวนชิมลิ้มลอง ข้าวกล้าชาวนาไทย (สายชั้นปฐมวัย)
การมอบปลอกแขนประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปี 2567
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ตลาดนัดพอเพียง
กิจกรรมวันสุนทรภู่&วันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมสะพานบุญ
รับการตรวจประเมินโครงการ "สุขาดี มีความสุข"
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ครบรอบ 84 ปี
รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
วันวิสาขบูชา
โครงการ "สานฝันปันสุข"
กิจกรรมปฐมนิเทศและฝึกระเบียบวินัย
ศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียน
อบรมการพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย Canva for Education
เรียนปรับพื้นฐานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518