ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์และสีประจำโรงเรียน
bulletเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
bulletหัวหน้างานบริหารงาน 4 ฝ่าย
bulletสายชั้นปฐมวัย
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bulletสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bulletสายชั้นการศึกษาพิเศษ
bulletลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
dot
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ 2562-2566
dot
dot
bullet แผนงานงบประมาณประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2563
bulletประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2562


ผ้าป่าการศึกษา'62

 ผ้าป่าการศึกษา'62

 

ภาพกิจกรรม...คลิก

 

ภาพกิจกรรม...คลิก
กิจกรรมปีการศึกษา 2562

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Open House
บัณฑิตน้อย
เลือกตั้งประธานนักเรียน
นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน
มาฆบูชา
สวนสนามยุวกาชาด
วันเด็กแห่งชาติ
Christmas
Open House ปฐมวัย
อบมรม Coding
Save The Children
วันพ่อแห่งชาติ
ถวายราชสดุดี ร.6
แห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์
วันลอยกระทง
ค่ายรัศมีแคมป์
กีฬาสี
มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์
บมจ.นำสินประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน Coding และ DLIT
Day Camp อ.2-ป.3
แห่เทียน
หล่อเทียน
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
สุขาภิบาลอาหาร
บรรเทาสาธารณภัย + อนามัย
ไหว้ครู 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สถาปนาโรงเรียน 79 ปี
วันงดสูบบุหรี่โลก
ฺBack To School
วันวิสาขบูชาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518