ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Day Camp อ.2-ป.3

 Day Camp 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม...คลิก
 
 
 กิจกรรมปีการศึกษา 2562

กีฬาสี
มุทิตาจิต กษิณานุสรณ์
ผ้าป่าการศึกษา'62
บมจ.นำสินประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน Coding และ DLIT
แห่เทียน
หล่อเทียน
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
สุขาภิบาลอาหาร
บรรเทาสาธารณภัย + อนามัย
ไหว้ครู 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สถาปนาโรงเรียน 79 ปี
วันงดสูบบุหรี่โลก
ฺBack To School
วันวิสาขบูชาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518