ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ปฐมวัย

นางวัชรา    สิทธิพรม

ครู คศ.3

หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย

นางสาวธันชนก    แก้วแกมทอง

ครูอัตราจ้า

 

นางสาวสุวัจนี   ฟูเฟือง

ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวกิ่งกาญจน์    เคหาบาล

ครู คศ.1

 

 

นางสาวนัตยา   มณีกัญญ์

ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวจีรภา   วงศ์สิริฉัตรชัย

ครูผู้ช่วย 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518