ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 นางจินตนา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

               

 

 

MissJocelyn  Palakun

ครูประจำวิชาภาษาต่างประเทศ

 

 

 

นางสาวภัทรลดา    เกิดกำไร

ครูพิเศษประจำวิชาภาษาจีนCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518