ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 

นางจินตนา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ครู คศ.1  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ

                นางสาวสุภาพร   อุดไฃย

                             ครู คศ.1

 

 

           MissJocelyn  Palakun                                  

       ครูประจำวิชาภาษาต่างประเทศ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518