ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

 

             นางสาวทิพวรรณ   รุ่งเทียม

                          ครูคศ.3

      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

             นางสาวพุธกันยา    ขวัญทอง

                            ครูคศ.2

 

               นางสาวภาวิยา   ขนาบแก้ว

                          ครูอัตราจ้าง

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518