ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 

              นายศุภฤกษ์   ดำรงค์วงศ์คำพวง

                           ครูคศ.1

        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               นางเบญจวรรณ   นาปุก

                           ครูคศ.3

            นางปรารถนา    เดชปัญญาวัฒน์

                            ครู คศ.3

  

                นางจิราพร   บุญนาน

                         ครูคศ.1

 

          

              นางสาวกรกนก   ดวงภมร

                       ครูอัคราจ้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518