ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


พิธีมอบรางวัล ETAT Green Learning Awards 2016

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ได้รับรางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 3%

(จำนวนนักเรียนน้อยกว่า  2,000 คน )

ประจำปีการศึกษา 2559

ณ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  

  

  

  

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518