ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 

และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดี   จำนวน 18 ทุน

โดย

พระมหาพีรนัย  กลฺยาณเมธี (ชัยจันทา)

  

  

  

  

  

  

    

    

  

   

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518