ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันเสาร์ ที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙

ณ  โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518