ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมไหว้ครู มอบทุนการศึกษา

 กิจกรรมไหว้ครู  มอบทุนการศึกษา 

และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ  แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518