ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา

รายงานผลการติตตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ

ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม

 

 +การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558   คลิ๊กCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518