ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้

 อบรมเชิงปฏิบัติการ่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

"ลดเวลาเรียน  เพื่มเวลารู้้"

วันที่ 4,11  มิถุนายา  2559

ณ  ห้องประชุม 1  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

โดยมีวิทยากร

นายชวลิต   โพธิ์นคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผล  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518