ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


โครงการรักษาศีล5 ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

 โ่ครงการรักษาศีล 5  ศาสนาธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

ณ  วัดภาวนาภิรตาราม  เขตาบางกอกน้อย  กรุงเทพมหาคร

วันที่ 1-3  มิถุนายน  2559

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 4-6   

ปีการศึกษา 2559

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518