ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนเรียนสุจริต

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ยินดีต้อนรับ

 พ.อ.ณัฐพงษ์   เพราแก้ว

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศีกษาธิการ

นายพิธาน   พื้นทอง 

สำนักพัฒนานวัฒกรรมจัดการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนสุจริต

  

 

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518