ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558

 กิจกรรมวันเด็ก กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558

ร่วมกับผู้ปกครอง และสัมพันธ์ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนของรางวัล และอุปกรณ์กีฬา

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518