ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


อบรมพัฒนาหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

 การอบรมพัฒนาหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันเสาร์  ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ  ห้องประชุม๒  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

ได้รับเกียรติ นายธัญญา  เรืองแก้ว   วิทยากรในการอบรม

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518