ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ประกาศโรงเรียนวัดเวตวัน

 

ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สอบราคาจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบน้ำสะอาดในโรงเรียน ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคาร๔) 

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร๔)

 

สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒_๑๒_๑๔_๐๖)

 สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน(2)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร๔)

สอบราคาซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน (๗๒_๑๒_๑๔_๐๖)

 

ประกวดราคาจ้างสนามกีฬา (30_22_26_02) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding).pdf

 ประกวดราคาจ้างงานบริการระบบไฟฟ้า ๗๒_๑๕_๑๕_๐๐.

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู

 

39947_ประกาศโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส100000

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518