ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


คู่มือสำหรับประชาชน

 คู่มือสำหรับประชำชน: การให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนนวัดเวตวันธรรมาวาส  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

คู่มือสำหรับประชำชน.pdf

คู่มือสำหรับประชำชน การให้บริการจัดทาใบแปลใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ.pdf

คู่มือสำหรับประชำชน การให้บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา.pdf

คู่มือสำหรับประชำชน การให้บริการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdfCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518