ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


สหกรุ๊ป สร้างความสุขสู่เยาวชนไทย

โครงการสหกรุ๊ป สร้างความสุขสู่เยาชนไทย ให้ความรู้ภาษาอังกฤษ และสุขอนามัยของร่างกาย มีความสุข สนุกสนาน ร่วมกับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518