ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


โครงการรักษาศีล๕ ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

 โครงการรักษาศีล๕  

ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

ณ  วัดภาวนาภิรตาราม  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่  ๒๓-๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘

โดยคณะผู้บริหาร  ครู  ได้นำนักเรียนในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษาศีล๕  ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  

  

  

                                                        

          

          

  

                        

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518