ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ติดถามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา article

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ประจำปี ๒๕๕๘

นางอรฤดี   พูลศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอน  Sharing room 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518