ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


โครงการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสได้เข้าร่วมโครงการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสได้ส่งตัวแทนนักเรียนได้แก่  เด็กหญิงกมลชนก  อยู่รอด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าร่วมการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจำปีการศึกษา 2558

  

  

  

  

          

    
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518