ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


พิธีราชสดุดีล้นเกล้ารัชกาลที่ 6

                        วันที่ 23 พ.ย.2555 โรง เรียนวัดเวตวันธรรมาวาส จัดกิจกรรมพิธีราชสดุดีเพื่อระลึกถึงพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงให้กำเนิดการลูกเสือไทย ....พร้อมกันนี้ยังทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ในชุมชนรอบข้างโรงเรียน และบริเวณวัด

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

          นอกจากจะได้ระลึกในพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กันแล้ว ลูกเสือ-ยุวกาชาด

ยังได้ช่วยในเรื่องของจิตอาสา อีกด้วยครับ ซึ่งเรื่องความมีน้ำใจ จิตอาสา ก็สำคัญพอๆกับการมีความรู้ดังนั้นเราจึง

ต้องพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเด็กๆให้ความร่วมมือดีมากครับ
กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

ประเพณีวันลอยกระทง
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ประเภท ทัศนศิลป์Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518