ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ประชุมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

วัน ที่ 15 มิถุนายน 2555  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ได้รับเกียรติ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้ใช้เป็นสถานที่การจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการครูโรงเรียนแกนนำจัดการ เรียนร่วม เรื่อง "เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้" โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นาย สมยศ  ศิริบรรณ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นาย ธีรวุฒิ เจริญรัมย์  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยท่านได้กล่าวว่าเด็กกลุ่มนี้นั้นเมื่อก่อนอาจถูกมองข้ามไปแต่เราจะมุ่ง เน้นเพื่อพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนต่อไป ในอนาคต   

                  

                      นาย สมยศ  ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

   

                            ผ.อ. รำเพย ธรรมพัฒนจิต  ต้อนรับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ คณะครูลงทะเบียนการประชุม

    

    

                                นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน

           

       

       

                        ได้รับความรู้จากรองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี   ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ

        

       

       

        

       

       

     

             ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส นางรำเพย  พัฒนจิต ,รองผู้อำนวยการฯ นายทินกร วรรณดิลก   และคณะครูโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสมอบของที่ระลึกให้ท่านผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการไปด้วยความราบรื่นสำเร็จไปด้วยดี
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2555

กิจกรรมสายลับจิ๋ว
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
วันสุนทรภู่ และ วันต้านยาเสพติด
วันไหว้ครู 21 มิ.ย. 2555
เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ป.5-6
โครงงานบูรณาการ
วันวิสาขบูชา 2555Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518