ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


บัณฑิตน้อย

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสไ  ด้จัดพิธีมอบเกียรติให้กับบัณฑิตน้อยที่จบระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งได้จัดให้เหมือนเป็นพิธีการรับปริญญา เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเลื่อนระดับไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

               

                   ... ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนต่อไปในระดับสูงนะครับ...

 

 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สูทกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
งานราตรีสัมพันธ์เวตวันฯย้อนยุคCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518