ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
dot
เมนูโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
dot
ฝ่ายบริหารและบุคคล
dot
bulletครู และบุคลากร
โทรทัศน์ครู


บัณฑิตน้อย

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสไ  ด้จัดพิธีมอบเกียรติให้กับบัณฑิตน้อยที่จบระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งได้จัดให้เหมือนเป็นพิธีการรับปริญญา เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเลื่อนระดับไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

               

                   ... ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนต่อไปในระดับสูงนะครับ...

 

 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สูทกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
งานราตรีสัมพันธ์เวตวันฯย้อนยุคCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518