ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
bulletเมนูหลัก
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletครู และบุคลากร
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
bulletความต้องการ
bulletประกาศโรงเรียนวัดเวตวัน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ครู
ตัวอย่างข้อสอบ O-net,A-net
โอเนต


บัณฑิตน้อย

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสไ  ด้จัดพิธีมอบเกียรติให้กับบัณฑิตน้อยที่จบระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งได้จัดให้เหมือนเป็นพิธีการรับปริญญา เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเลื่อนระดับไปเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

               

                   ... ขอให้บัณฑิตน้อยทุกคนเก็บความภาคภูมิใจนี้ไว้เเพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนต่อไปในระดับสูงนะครับ...

 

 
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สูทกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด
กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
งานราตรีสัมพันธ์เวตวันฯย้อนยุคCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518