ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


วันสถาปนาลูกเสือไทย article

วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  ซึ่งปีนี้เป็นการครบ 100 ปีกิจการลูกเสือไทยด้วย ซึ่งทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสได้จัดการเดินสวนสนาม และเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีซึ่งสภาพอากาศไม่เืป็นใจนัก เพราะเกิดฝนตกในระหว่างพิธี แต่สปิริต ของลูกเสือไทยก็ไม่กลัวฝนแสดงต่อกันจนจบพิธี...

    

   

          

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์การเลือกตั้ง
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงงานวิทยศาสตร์ป.5
วันสถาปนาลูกเสือไทย article
ภาพวันสุนทรภู่54
วันไหว้ครู article
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518