ReadyPlanet.com
dot
dot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
bulletเมนูหลัก
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletครู และบุคลากร
bulletรายงานประจำปี (SAR)
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
bulletความต้องการ
bulletประกาศโรงเรียนวัดเวตวัน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ครู
ตัวอย่างข้อสอบ O-net,A-net
โอเนต


วันสถาปนาลูกเสือไทย article

วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  ซึ่งปีนี้เป็นการครบ 100 ปีกิจการลูกเสือไทยด้วย ซึ่งทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสได้จัดการเดินสวนสนาม และเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีซึ่งสภาพอากาศไม่เืป็นใจนัก เพราะเกิดฝนตกในระหว่างพิธี แต่สปิริต ของลูกเสือไทยก็ไม่กลัวฝนแสดงต่อกันจนจบพิธี...

    

   

          

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์การเลือกตั้ง
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงงานวิทยศาสตร์ป.5
วันสถาปนาลูกเสือไทย article
ภาพวันสุนทรภู่54
วันไหว้ครู article
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518