ReadyPlanet.com
dot dot
วันสถาปนาลูกเสือไทย article

วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฏาคม 2554  ซึ่งปีนี้เป็นการครบ 100 ปีกิจการลูกเสือไทยด้วย ซึ่งทางโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสได้จัดการเดินสวนสนาม และเข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีซึ่งสภาพอากาศไม่เืป็นใจนัก เพราะเกิดฝนตกในระหว่างพิธี แต่สปิริต ของลูกเสือไทยก็ไม่กลัวฝนแสดงต่อกันจนจบพิธี...

    

   

          

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์การเลือกตั้ง
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงงานวิทยศาสตร์ป.5
วันสถาปนาลูกเสือไทย article
ภาพวันสุนทรภู่54
วันไหว้ครู article
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน articledot
ผู้บริหารสถานศึกษา
dot
dot
dot
bulletเมนูหลัก
bulletประวัติโรงเรียน
bulletสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียน
bulletสัญลักษณ์ของโรงเรียน
bulletสีประจำโรงเรียน
bulletคำขวัญประจำโรงเรียน
bulletแผนที่โรงเรียน
bulletครู และบุคลากร
bulletรายงานประจำปี (SAR)2558
bulletสรุปการดำเนินงาน
bulletผลสำเร็จ
bulletแนวทางการพัฒนา
bulletความต้องการ
bulletประกาศโรงเรียนวัดเวตวัน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โทรทัศน์ครู
ตัวอย่างข้อสอบ O-net,A-net
โอเนต


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518