ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


โครงงานนักเรียน article

                        

     เมื่อวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา   เป็นสัปดาห์โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มจะทำการคิดประดิษฐ์โครงงานต่างๆโดยบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 กลุ่มนี้นำถุงนมมาสร้างสรรค์เป็นหมอนและผ้าปูนอน...สบายจัง!

 

 

 

 

 

   โครงงานกลุ่มนี้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับลูกประคบ

 

 

 

 

 

     ซึ่งโครงงานกลุ่มที่ได้รางวัลชนะเลิศก็เป็นกลุ่มโครงงาน "สมุนไพรคลายเมื่อย" ก็คือการทำลูกประคบนั่นเอง

 
โครงงานนักเรียน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518