ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

สีฟ้า        หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีของท้องฟ้าที่มีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล
สีขาว      หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความใสสะอาดปราศจากความมัวหมอง เปรียบประดุจสีแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
สรุปความหมาย   สีฟ้า-ขาว จึงหมายถึง นักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสที่มีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในพระบวรพุทธศาสนา สมกับเป็นโรงเรียนแห่งวิถีพุทธ

 

 

 

 







Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518