ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โทรทัศน์ครู


ประชุมผู้ปกครอง

 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาพกิจกรรม ... คลิก
กิจกรรมปีการศึกษา 2561

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
รณรงค์เลือกตั้ง
มอบทุนการศึกษา
Day Camp ป.4
แอโรบิค
แจกเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
นิเทศการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษา
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
แห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์
พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายหลังคาเวที
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Starfish Maker
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร
อบมรม Steam
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E.
วันสันติภาพสากล
ผ้าป่าการศึกษา
เพชรยอดมงกุฏ
ประชุมผู้ปกครอง
อนุบาลทัศนศึกษา
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
พระเสรี จิตสฺวโร มอบทุนการศึกาษ 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 61
วันแม่แห่งชาติ 61
MOU ระหว่างโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนพรรษา
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ ป.1-3
มอบทุนการศึกษา พระครูกิตติมงคลรัตน์ (หลวงตาแก้ว) เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
สวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติส
กิจกรรมไหวครู มอบทุนการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ติดตามโครงการอาหารกลางวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริต และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมวันวิสาขบูชาCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
ที่อยู่ :   เลขที่ 188 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี21เขต :  บางซื่อ แขวง : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10800
เบอร์โทร :   0-2585-0518